31 Maart 2017
Bedrijvendag Techniek

Nedap doet mee aan  de Bedrijvendag Techiek van de Hogeschool Rotterdam. Hier zullen meer dan 300 studenten kennismaken met verschillende technische bedrijven om zich te oriënteren op een afstudeeropdracht.