UX: ik zie, ik zie, wat jij ziet.

Stephan Roolvink

Software Engineer

Een User Experience (UX) Bootcamp volgen in de Verenigde Staten of aanwezig zijn bij de geboorte van je eerste kindje? Allebei natuurlijk! Daarom haalde ik het vooraanstaande trainingsbureau Cooper vanuit de States naar Groenlo. Zodat ik en mijn collega’s hier hun UX Bootcamp konden volgen. En ik niet het risico liep de bevalling te missen!

Geen brug te ver
Nedap wil markten in beweging brengen. Dat doen we door het maken van toegankelijke, gebruiksvriendelijke applicaties en producten. UX speelt daarbij een grote rol! Daarom willen we onze kennis op dit gebied continu bijspijkeren. De UX Bootcamp van trainingsbureau Cooper stond hoog op mijn verlanglijstje hiervoor. Maar mijn vriendin was precies uitgerekend in de periode dat ik de training in San Francisco kon volgen. En bij de bevalling aanwezig zijn stond uiteraard net even íets hoger op mijn verlanglijstje! Daarom vatte ik het idee op om Cooper naar Nedap te halen. Waardoor ook nog eens bijna veertig andere Nedappers aan de UX Bootcamp mee konden doen. Cooper was meteen enthousiast! Zo gezegd, zo gedaan dus.

Is er behoefte aan extra training? Dan regelen we dat zelf!

Varkens en data
Omdat de UX Bootcamp nu specifiek voor Nedap werd gegeven, konden we vanuit Nedap een case bedenken om tijdens de bootcamp te behandelen. We kozen voor een interne case van Nedap Livestock Management. De huidige producten die zij leveren aan varkenshouders verzamelen veel data over de groei van varkens. Zo wordt een varken iedere keer als hij gaat eten gewogen. Ook wordt bijgehouden welk voer hij krijgt. De vraag vanuit uit Livestock Manangement was: hoe kunnen we de data die we verzamelen over de varkens gebruiken in slachthuizen? Zo zouden zij bijvoorbeeld dankzij onze data hun planning beter kunnen indelen omdat ze weten wanneer boeren varkens van het juiste gewicht kunnen aanleveren.

UXBootcamp_Cooper
Cooper trainers bekijken het werkproces van de teams.

Door de ogen van een ander
De bootcamp bestond uit vier dagen. Op dag één gingen we aan de slag met het verzamelen van informatie. Een essentieel onderdeel van UX! Je moet immers weten hoe je eindgebruiker werkt, wat zijn gedrag is en natuurlijk: wat zijn wensen zijn. Want alleen dan kun je voor hem passende oplossingen bedenken. We kregen training in het gebruik van verschillende interviewtechnieken en hielden interviews met eindgebruikers. Op dag twee verwerkten we deze informatie in persona’s. Om een persona te creëren definieer je de voorkeuren van een prototype gebruiker waardoor je echt de gebruiker voor ogen krijgt: wat zijn zijn doelen? Hoe werkt hij? Wat zijn problemen of uitdagingen waar hij mee te maken heeft? Op dag drie gingen we aan de slag met het bedenken van scenario’s voor deze persona’s. In een scenario komen doelen, het gedrag en problemen waar de persona tegenaan loopt naar voren. Die scenario’s werkten we uit in tekst en schetsen. Op dag vier werkten we een scenario verder uit door een tekening van schermen te maken waarbij we keuzes maakten over de interface zoals we die wilden gaan gebruiken. Er gaat zoals je ziet heel wat vooronderzoek vooraf aan het maken van die keuze! Nu deden we dat als oefening in vier dagen; normaal duurt zo’n traject vier tot zes weken.

Hoe gebruiksvriendelijker onze producten, hoe beter de oplossing die wij klanten bieden.

De kunst van mee bewegen
Het was niet voor niks dat bijna veertig collega’s mee deden aan de UX Bootcamp! UX is heel relevant voor vrijwel iedereen binnen Nedap. Want hoe beter wij aansluiten bij de wensen van onze klant, hoe gebruiksvriendelijker onze producten zijn. En hoe gebruiksvriendelijker onze producten zijn, hoe beter wij onze klanten helpen bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden. Daardoor kunnen onze klanten zich bezighouden met waar zij zich mee bezig willen houden: bijvoorbeeld het verzorgen van patiënten in de zorgsector. De tools zoals we die tijdens de training gebruikten willen we ook blijven gebruiken als onze producten ‘af’ zijn. Want ook tussentijds willen we weten wat onze klanten drijft, waar ze tegenaan lopen en wat we voor hen kunnen verbeteren. Zo kunnen we onze gebruikers beter en blijvend helpen.  

UXBootcamp_2
De teams aan het werk met collega’s uit verschillende marktgroepen.

Lekker zelf doen
Bij Nedap streven we er altijd naar om ons verder te ontwikkelen. Als er vanuit een marktgroep behoefte is aan extra training, dan kan dat. En die training regelen we dan zelf, zoals nu bij de UX Bootcamp. Gelukkig krijgen we daarbij wel hulp van onze People Excellence collega’s! We zijn druk bezig om te bekijken hoe we de tools uit de UX Bootcamp training kunnen gebruiken in ons dagelijks werk. Een idee is dat we een paar keer per jaar een case oppakken vanuit een marktgroep van Nedap. Zo kunnen we de training in UX uitbreiden, meer kennis opdoen en onze kennis actueel houden. We willen dit dan doen in samenwerking met de universiteit van Eindhoven. Zij verzorgen een van de meest vooraanstaande masteropleidingen in UX. Er is daar dus veel kennis in huis. En het is natuurlijk een stuk praktischer dan telkens Cooper te laten overvliegen!

 Nedapper Stephan Roolvink
‘Ik werk nu vijf jaar bij Nedap Healthcare als productontwikkelaar. Voordat ik hier begon heb ik anderhalf jaar aan een promotietraject gewerkt. Daarvoor studeerde ik telematica aan de universiteit van Twente. Bij Nedap houd ik me nu vooral bezig met het bouwen van applicaties voor klanten in de zorgsector. Op dit moment werk ik aan agenda applicaties voor behandelaren. De UX Bootcamp was voor mijn werk zinvol omdat ik met de opgedane kennis nog beter kan voldoen aan de wensen van onze klant.’

De vriendin van Stephan is inmiddels bevallen van een gezonde dochter Elyse Rianne!