Caren zorgt terwijl Steven ontwikkelt.

Steven van der Vegt

Software Ontwikkelaar

Ik moet opletten dat ik me niet eindeloos in de techniek verlies. Want bij het ontwikkelen van Caren Zorgt komt veel meer kijken waar ik als product ontwikkelaar ook aandacht aan wil besteden. Gelukkig maar! Zo voer ik bijvoorbeeld ook gesprekken met zorginstellingen over wensen die zij hebben. Of ik houd me bezig met het aansturen van onze consulent die helpt bij de implementatie van Caren Zorgt. Juist deze veelzijdigheid van mijn functie bij Nedap spreekt mij erg aan.

Mini-team met veel klantcontact
In een klein team werk ik full-time aan de ontwikkeling van Caren Zorgt ; dit is een beschermde, digitale omgeving waarin mensen die zorg verlenen of ontvangen dit kunnen organiseren en plannen. Ook kunnen zij hier informatie delen. Caren Zorgt is gratis voor iedereen. Dus ook voor mensen die niet via een zorginstelling werken of zorg ontvangen. Met al deze gebruikers staan wij eigenlijk non-stop in contact. Via onze klantenservice, waar zo’n dertig vragen of tips per dag binnenkomen. Maar ook gewoon tijdens live gesprekken waarin wij graag van gebruikers horen wat zij van onze toepassing vinden. Zo zit je als software ontwikkelaar bij Nedap niet alleen maar te programmeren, maar sta je echt in contact met de klant en ben je betrokken bij alles rondom het ontwikkelproces.

Kunnen we het maken?
Als ontwikkelaar bij andere organisaties was ik vaak veel meer uitvoerend bezig: de klant vroeg en ik maakte het. Leuk om op die manier alleen maar met de techniek bezig te zijn – ik geloof namelijk heel erg in de impact van techniek  – maar als je meer invloed wilt hebben op de uitvoering van bepaalde technische wijzigingen of toevoegingen, dan is een baan bij Nedap als software ontwikkelaar beter geschikt! Nu bepaal ik namelijk zelf de kaders waarbinnen ik werk; dat is wel even iets anders. Wij bedenken als team wat we willen maken. Vervolgens bepalen we wanneer we dit willen maken om het daarna ook daadwerkelijk te gaan bouwen. Als laatste testen we of onze gebruikers tevreden zijn en verwerken we hun feedback.

‘Als product ontwikkelaar bij Nedap ben je niet alleen maar aan het programmeren. Je staat echt in contact met de klant en bent betrokken bij alles rondom het ontwikkelproces.’

Kort en meer
Momenteel werk ik aan een korte termijn project waarbij we het mogelijk willen maken om meer verzorgenden aan een afspraak toe te kunnen voegen. Nu kan er namelijk maar één verzorgende per afspraak toegevoegd worden. Maar wij begrepen dat verzorgenden vaak met twee of meer naar een cliënt toegaan. Natuurlijk willen al deze verzorgenden dan bij de afspraak in Caren Zorgt betrokken zijn. Voor ons is dit een kleine, technische aanpassing waarbij we een stukje user interface moeten ontwikkelen. Ik ben nu bezig om de juiste knoppen in het systeem te zetten.

1

Lang en minder
Op de lange termijn werken we aan iets heel anders: elke vier maanden stelt de zorginstelling samen met de cliënt een zorgplan op. Hierin staan alle gemaakte plannen. Bijvoorbeeld: we gaan iedere dag de ogen druppelen. Dat soort afspraken. Omdat iedereen – cliënt, mantelzorgers, verpleegkundigen en de zorginstelling – het met dit plan eens moeten zijn, duurt het vaak even voordat er een definitieve versie is die ondertekend en ingescand kan worden. Wij proberen dit proces te stroomlijnen door het mogelijk te maken om de verschillende versies alvast in Caren Zorgt in te kunnen scannen. Zodat alle betrokkenen deze kunnen inzien en ondertekenen. Hiervoor zijn een aantal wijzigingen vanuit de zorginstellingen en vanuit ons nodig. Die wijzigingen voeren we in stappen door: we zijn nu bezig om de user interface te testen met betrokken mantelzorgers en verpleegkundigen. Daarvoor gaan we met hen om tafel om te kunnen vragen en horen wat hun wensen en behoeftes zijn: wat weten zij al van een zorgplan? Hoe werken zij ermee? Willen zij veel uitleg over het gebruik van een zorgplan of moeten we het juist zo makkelijk mogelijk houden? Want misschien hebben zij wel alleen maar behoefte aan een andere functionaliteit en vinden zij het betuttelend als we veel gaan uitleggen. Pas als dit allemaal duidelijk is, slaan we aan het ontwikkelen!

‘Caren Zorgt helpt mensen om zorg te organiseren, plannen en om informatie te delen.’

Nedapper Steven van der Vegt
‘Ik werk nu drie jaar bij Nedap. Hiervoor studeerde ik Informatica. Samen met mijn collega Ruben Swieringa werk ik als product ontwikkelaar aan Caren Zorgt. Wij zijn heel verschillend, maar hebben doordat we zolang en intensief samenwerken een enorme vertrouwensband. We weten precies hoe we elkaar kunnen aanvullen! Zo is hij heel sterk in de usability en interactie en ben ik meer van de achterliggende techniek: de productontwikkeling. Dus bepalen welke richting we opgaan met ons product en dit overleggen met alle betrokken partijen. Daar kan ik me bij Nedap eindeloos in blijven ontwikkelen!’