Nedap University van start met exclusieve opleiding tot softwareontwikkelaar

Nieuwsbericht

Na een strenge selectieronde is de eerste lichting studenten van Nedap University deze week begonnen aan een opleiding tot softwareontwikkelaar. In een periode van anderhalf jaar werken vijf studenten een aantal dagen per week aan het ontwikkelen van nieuwe software. Daarnaast krijgen zij college om de theorie van het programmeren onder de knie te krijgen. Als zij de opleiding met succes voltooien, kunnen de deelnemers meteen aan de slag bij één van de marktgroepen van Nedap. In nauwe samenwerking met de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Eindhoven geeft Nedap invulling aan het onderwijsaanbod van Nedap University.

De invloed van software op de samenleving wordt onder invloed van de digitalisering steeds groter. “Als we een markt in beweging willen zetten, betekent dit steeds vaker dat we nieuwe software moeten ontwikkelen. Bijvoorbeeld in de vorm van software die de hardware van Nedap ondersteunt, maar ook door volledige software-oplossingen in de markt te zetten. De invloed van een software developer bij het ontwikkelen van technologie is hierbij cruciaal”, zegt Ruben Wegman, CEO van Nedap. “Steeds meer pas afgestudeerden hebben interesse in de functie van softwareontwikkelaar. Dat was aanleiding tot het oprichten van Nedap University.  In Helma Hoving van de Universiteit Twente Professional Learning en Development hebben we de perfecte partner gevonden voor het ontwikkelen van het opleidingsaanbod. Wij willen jonge professionals opleiden tot volwaardige software developers, die zich staande weten te houden in ons snel ontwikkelende vakgebied en innovatieve toepassingen kunnen ontwikkelen die er echt toe doen.”

Co-creatie in marktgerichte talentontwikkeling
Geert Heijenk, opleidingdirecteur Informatica aan de Universiteit Twente: “De Universiteit Twente wil graag voldoende mensen op academisch niveau opleiden in de Informatica om aan de enorme vraag vanuit het beroepsveld, zowel nationaal als regionaal, tegemoet te komen. Deze samenwerking met Nedap maakt het mogelijk dit te doen voor mensen die al een relevante opleiding op een ander gebied hebben afgerond.”

Streng selectieproces
De eerste lichting studenten aan de Nedap University bestaat uit vijf personen met verschillende achtergronden: van biomedische wetenschappen tot technische genees- en wiskunde. Aan de studie ging een strenge selectieronde vooraf. De studie is namelijk uitsluitend bedoeld voor mensen die de zichtbare potentie hebben een zeer goede softwareontwikkelaar te worden. Wegman: “De studenten moeten stevig in hun schoenen staan, want we stellen hoge eisen aan onze medewerkers. Zo zijn softwareontwikkelaars niet alleen bezig met het programmeren van software, maar moeten ze bij wat ze maken ook oog hebben voor bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid. Verder moeten zij feedback kunnen geven aan mede-ontwikkelaars en de door hun ontwikkelde functionaliteiten met overtuiging kunnen verkopen. Hiervoor heeft de student een goede mix nodig van een theoretisch fundament, praktisch inzicht, het kunnen omgaan met vrijheid en de toekomstige ontwikkelaar moet ondernemerschap tonen.”

Liesbeth Wijers, de eerste student aan de Nedap University tekent haar contract met Ruben Wegman.
Liesbeth Wijers, de eerste student aan de Nedap University tekent haar contract met Ruben Wegman.

De University
Nedap University richt zich op net afgestudeerde academici die zich willen laten opleiden tot softwareontwikkelaar. Het onderwijsprogramma rust op drie pijlers: theorie, praktijk en het beheersen van skills die onlosmakelijk verbonden zijn aan de bedrijfscultuur van Nedap, zoals ondernemerschap, creativiteit en het goed kunnen luisteren naar de markt. De theorielessen bestaan uit zes modules die worden aangeboden door de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Eindhoven. Het doel is de studenten vertrouwd te maken met alle stappen die bij softwareontwikkeling een rol spelen. Hierbij komen alle aspecten van een webapplicatie aan bod: van front end naar back end.

Heijenk: “Het vakgebied Informatica is veel breder dan de programmeervaardigheden, die overigens wel belangrijk zijn. Wij gaan deze studenten, net zoals onze eigen studenten, een breed palet aan kennis en vaardigheden meegeven. Ook de rol van communicatiesystemen en Internettechnologie, omgaan met extreem grote hoeveelheden data, en daar zinvolle informatie uit halen, en de onderliggende fundamentele, vaak wiskundige, concepten die een rol spelen in de Informatica horen daar bij.”

Aan het einde van de opleiding krijgt de student de opdracht een feature te bouwen in een applicatie van een van de Nedap marktgroepen. De opleiding wordt afgesloten met het presenteren van dit product aan de marktgroep.

Nedap-University-Logo-600